Riesgos Laborales

PRL DIRECTIVOS
CÓDIGO: MN88-6P

Objectius:
Valorar els riscos laborals existents a la seva ocupació o a l'empresa i proposar els sistemes de prevenció dels mateixos en funció de l'activitat productivaClasses teòriques: 10 hores
Classes pràctiques:


Desenvolupament: Inici del curs segons inscripcions
Lliurament de documentació tècnica
Pràctiques a l'aula laboratori de l'Escola
Avaluació final, control d'assistència i lliurament de diploma acreditatiu.
15 alumnes per curs.


Horari: de dilluns a dijous de 19.30h a 22.00h


Durada: 10 hores 

(Anexo III del Acuerdo estatal del metal de 20 de marzo de 2009)

A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa.

La seguridad del producto.
El manual (política, procedimientos, planes, etc.).
Integración con los diferentes sistemas (calidad y medioambiente). Gestión total.
Las auditorias internas.

B. Obligaciones y responsabilidades.

Funciones, obligaciones y responsabilidades.

C. Organización y planificación.

Plan de prevención de riesgos laborales.
Evaluación de riesgos.
Planificación de la prevención.
Sistemas de control sobre los riesgos existentes.
Modalidades preventivas.

D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.

Los costes de los accidentes de trabajo.
Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.

E. Legislación y normativa básica en prevención.

Introducción al ámbito jurídico.
Legislación básica y de desarrollo.

28 Junio, 2022
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

DÍAS FESTIVOS
24 | SANT JOAN
25 | puente Sant Joan